Ja çfarë ndikimi ka loja ‘spinner’ në trurin e njeriut

No Comment Yet

Spinner është një lojë e re që u bë trend kohëve të fundit, që mund të mbahet në dorë dhe të rrotullohet me shpejtësi, por ka një ndikim të mirë në trurin e njeriut.
Kjo u krijua fillimisht vetëm si një lojë, por më vonë u vërtetua se është një anti-stres, një trajtim për AHDH (crregullim i vëmendjes), si dhe një mënyrë se si të rinjtë të largojnë varësinë nga celularët.
Kjo lojë ka hyrë edhe në Shqipëri, ku shumë të rinj e përdorin për të kaluar kohën apo për tu qetësuar.
Prandaj, askush nuk duhet të frikësohet nga ky trend, sepse nuk krijon varësi, është një lojë e thjeshtë fëmijësh që ka disa elemente pozitive në mendjen e njeriut.

Up Next

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *